Category Archives: Chương trình học

Get Ready – Tôi sẵn sàng (5 – 6 tuổi)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHO TRẺ 5-6 TUỔI: CHƯƠNG TRÌNH “TÔI SẴN SÀNG” – “GET READY” *Giúp trẻ 5-6 tuổi sẵn sàng với 3K: Kiến thức, Kỹ năng, Kỷ luật Giai đoạn chuyển giao từ Mầm non đến lớp 1 có một khoảng cách khá lớn trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện tại. […]

Creative Me – Tôi sáng tạo (4 – 5 tuổi)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHO TRẺ 4-5 TUỔI: CHƯƠNG TRÌNH “TÔI SÁNG TẠO” – “CREATIVE ME”     Phát triển sự sáng tạo cho trẻ 4-5 tuổi: Giai đoạn 4-5 tuổi là giai đoạn sáng tạo nhất của trẻ do kỹ năng vận động thô, vận động tinh của trẻ về cơ bản đã gần […]

Little Me – Tôi bé nhỏ (3 – 4 tuổi)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHO TRẺ 3-4 TUỔI: CHƯƠNG TRÌNH TÔI BÉ NHỎ – LITTLE ME Với từng độ tuổi, Just Kids đưa ra những mục tiêu khác nhau cho sự phát triển toàn diện của trẻ phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ trong độ tuổi.   *Phát triển sự Chủ động, Tự […]

Discovery Tots – Chương trình Khám phá (2 – 3 tuổi)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHO TRẺ 2-3 TUỔI: CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ DISCOVERY TOTS Với từng độ tuổi, Just Kids đưa ra những mục tiêu khác nhau cho sự phát triển toàn diện của trẻ phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ trong độ tuổi.  Với trẻ 0-3 tuổi, mục tiêu là Phát triển […]

Baby Stars (18 – 24 tháng)

CHƯƠNG TRÌNH BABY STARS (18-24 Tháng): CHO TRẺ NỀN TẢNG KỸ NĂNG ĐẦU ĐỜI QUAN TRỌNG   Với từng độ tuổi, Just Kids đưa ra những mục tiêu khác nhau cho sự phát triển toàn diện của trẻ phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ trong độ tuổi.   Với trẻ 0-3 tuổi, mục tiêu […]