Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

Baby Stars (18 – 24 tháng)

CHƯƠNG TRÌNH BABY STARS (18-24 Tháng): CHO TRẺ NỀN TẢNG KỸ NĂNG ĐẦU ĐỜI QUAN TRỌNG   Với từng độ tuổi, Just Kids đưa ra những mục tiêu khác nhau cho sự phát triển toàn diện của trẻ phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ trong độ tuổi.   Với trẻ 0-3 tuổi, mục tiêu […]